Onze Algemene Voorwaarden

KernReflect wil kwaliteit leveren en is daarom in haar werk zorgvuldig, eerlijk en betrouwbaar. In deze Algemene Voorwaarden maken we aan alle partijen duidelijk waar je aan toe bent. Helder en transparant.

Artikel 1 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle diensten die KernReflect aanbiedt, zowel op persoonlijk als bedrijfsmatig vlak.
1.2 Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk is bevestigd door KernReflect.

Artikel 2 Offertes en overeenkomst
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
2.2 Jij of je organisatie is pas gebonden aan de offerte als jij deze schriftelijk hebt bevestigd, en KernReflect dit weer schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 Annuleren van de overeenkomst
3.1 Natuurlijk mag jij annuleren als je na bevestiging besluit toch geen gebruik van ons aanbod te maken. Je doet dit schriftelijk.
3.2 Voor trainingen en opleiding zijn de kosten bij annuleren:
• tot een maand voor de beoogde datum: 50% van de oorspronkelijke kosten
• tot 2 weken voor de beoogde datum: 75% van de oorspronkelijke kosten
• binnen 2 weken voor de beoogde datum: 100% van de kosten
3.3 Voor workshops gelden de voorwaarden van 3.2, tenzij je zelf iemand vindt die jouw ticket overneemt. Meldt dit schriftelijk, na bevestiging regelen wij het verder met de nieuwe aanmelding.
3.4 Voor afzonderlijke coachsessies en leersessies geldt bij annuleren:
• tot 48 uur voor de afspraak: geen kosten
• minder dan 48 uur voor de afspraak: 100% van de oorspronkelijke kosten
3.5 Als wij zelf door overmacht moeten annuleren, brengen we geen kosten in rekening of worden al betaalde kosten teruggestort. In overleg kijken we of de overeenkomst op een later moment alsnog door kan gaan.

Artikel 4 Wijzigen van de overeenkomst
4.1 Als jij, wij, of wij samen, tijdens het uitvoeren van de overeenkomst ontdekken dat het beter is de gemaakte afspraken te veranderen of aan te vullen, doen we dat in overleg.
4.2 Als we dit doen, kan het zijn dat we meer tijd nodig hebben om tot hetzelfde resultaat te komen. We vertellen je dit zo snel mogelijk.
4.3 Ook als het meer gaat kosten, vertellen we je dat zo snel mogelijk.
4.4 Wij mogen geen extra kosten rekenen als het veranderen of aanvullen van de overeenkomst moet door omstandigheden van onze kant.

Artikel 5 Uitvoering van het werk
5.1 Wij voeren ons werk naar beste inzicht en vermogen uit, vanuit onze vakkundigheid en professionaliteit.
5.2 Als het nodig is, mogen we hierbij derden inschakelen, natuurlijk altijd in overleg met jou.
5.3 Alle gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het werk, lever jij op tijd bij ons aan. Als dit niet lukt, mogen wij het werk uitstellen. De kosten die daaruit kunnen komen mogen we jou vragen te betalen, volgens onze gebruikelijke tarieven.
5.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, als die ontstaat doordat jij ons onjuiste of onvolledige gegevens hebt gegeven.
5.5 Veiligheid is erg belangrijk tijdens de uitvoering van ons werk. De veiligheid van cliënten, maar ook van onze honden en ons zelf. We leggen dit goed uit voordat we starten. We verzoeken je dringend je aan deze uitleg te houden.
5.6 Je blijft altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw gedrag tijdens onze overeenkomst. Wij dragen daarin geen verantwoordelijkheid voor door jou opgelopen schade of letsel tijdens die uitvoering.

Artikel 6 Betaling
6.1 Facturen betaal je binnen 14 dagen na de factuurdatum.
6.2 Te laat betalen heeft een verwijlintrest van 10% per jaar tot gevolg.
6.3 Daarnaast mogen wij het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en minimaal 50 euro.
6.4 Tenzij we anders hebben afgesproken, berekenen wij onze facturen op de overeengekomen prijs, verhoogd met gemaakte kosten.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, blijft geheim. Hierbij houden wij ons aan onze privacyverklaring.
7.2 Zonder jou uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming delen wij met geen enkel ander dat wij een overeenkomst hebben.

Artikel 8 Afhandelen van geschillen
8.1 Als er klachten of problemen zijn, horen we dat graag, zodat we kunnen kijken wat wij kunnen doen om het in overleg op te lossen.
8.2 Je meldt je klacht schriftelijk en binnen 10 dagen na de factuurdatum.
8.3 Mochten we er samen niet uitkomen, dan leggen we ons geschil, ook over deze voorwaarden, exclusief voor aan de Rechtbanken van Hasselt. De kosten hiervan komen voor eigen rekening van beide partijen.